CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA WEBSITE CDNBACNAM.EDU.VN

Chào mừng bạn đến với CDNBACNAM.EDU.VN. Chúng tôi rất quan trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo mật.

Chính sách bảo mật sau đây sẽ giúp bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn:

Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân khi bạn tự nguyện cung cấp thông tin đó cho chúng tôi thông qua biểu mẫu trực tuyến, gửi email, hoặc các phương tiện khác.

Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, và thông tin khác liên quan đến dự án hoặc yêu cầu của bạn.

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên hệ với bạn, cung cấp thông tin liên quan đến dự án hoặc yêu cầu của bạn, và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi không bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật công nghệ để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, truy cập trái phép, hoặc sử dụng sai mục đích.

Chúng tôi duyệt xét và cập nhật thường xuyên các biện pháp bảo mật để đảm bảo tính an toàn của thông tin của bạn.

Sự đồng tình

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng tình với chính sách bảo mật này. Nếu bạn không đồng tình với chính sách này, bạn nên ngưng sử dụng trang web của chúng tôi.

Chúng tôi coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo mật.

Chính sách bảo mật này có thể được cập nhật từ thời gian này sang thời gian khác, và bất kỳ thay đổi nào sẽ được công bố trên trang web của chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua: admin@cdnbacnam.edu.vn.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng CDNBACNAM.EDU.VN.