Số 243 Đường Trường Chinh - Quận Kiến An - TP Hải Phòng

Hotline: 0225.3778133 - 0225.3778134

Cơ cấu tổ chức

19/01/2016 10:46 AM  -   845

Ban giám hiệu
- Hiệu trưởng: ThS.GVDGTQ. Cao Bích Thủy
 

Chi bộ Đảng:
- Bí thư Chi bộ: Phạm Thị Hồng 

Công đoàn:
- Chủ tịch công đoàn: KS. Nguyễn Thế Hùng

Đoàn thanh niên:
- Bí thư Đoàn TNCSHCM: Phạm Thị Vân

 

Các phòng chức năng và bộ phận

• Phòng Đào tạo
• Phòng Tổ chức - Tổng hợp

• Phòng Hành chính Quản trị và Đầu tư phát triển:
• Phòng Tài chính - Kế toán

• Phòng Quản lý lao động sản xuất kinh doanh dịch vụ

• Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ

 

Các Đoàn thể

• Công đoàn trường

• Đoàn thanh niên

• Hội sinh viên


Các khoa

1. Khoa Cơ bản
2. Khoa Công nghệ: Công nghệ may & thời trang, Thiết kế thời trang trên máy tính, Lắp đặt & Sửa chữa thiết bị may công nghiệp…
3. Khoa Kinh tế & quản lý: Kế toán doanh nghiệp, Kinh doanh thời trang, dịch vụ nhà hàng…
4. Khoa Chăm sóc sắc đẹp

Bài viết cùng chủ đề