Số 243 Đường Trường Chinh - Quận Kiến An - TP Hải Phòng

Hotline: 0225.3778133 - 0225.3778134

Thông báo tuyển sinh các hệ Thạc sĩ, Đại học, Đại học liên thông, bồi dưỡng ngắn hạn

06/07/2017 07:09 PM  -   176

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Căn cứ công văn phúc đáp số 47/CV-UTM ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị về việc phối hợp tuyển sinh, đào tạo các lớp Đại học, các lớp bồi dưỡng ngắn hạn năm 2017;

 

Căn cứ công văn phúc đáp số 1112/ĐHNV-ĐTTCCB ngày 07 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về việc phối hợp tuyển sinh, đào tạo các lớp Đại học, các lớp bồi dưỡng ngắn hạn năm 2017,

 

Trường Cao đẳng nghề Bắc Nam thông báo tuyển sinh các hệ, các ngành và các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ như sau:

 

TT

Ngành

Đơn vị cấp bằng

I

Hệ Cao học

1.

Quản lý kinh tế

Trường ĐH CN&QL Hữu Nghị

II.

Hệ Đại học, đại học liên thông

2.1.

Quản lý Nhà nước

Trường ĐH Nội vụ Hà Nội

2.2.

Luật

Trường ĐH Nội vụ Hà Nội

2.3.

Lưu trữ học

Trường ĐH Nội vụ Hà Nội

2.4.

Công nghệ thông tin

Trường ĐH CN&QL Hữu Nghị

2.5.

Kế toán

Trường ĐH CN&QL Hữu Nghị

2.6.

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Trường ĐH CN&QL Hữu Nghị

2.7.

Ngôn ngữ Anh

Trường ĐH CN&QL Hữu Nghị

III.

Chứng chỉ bồi dưỡng ngắn hạn

3.1.

Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin (theo quy định tại TT.03/2014/TT-BTTTT)

Trường ĐH CN&QL Hữu Nghị

3.2.

Chứng chỉ Quản lý Nhà nước

ngạch chuyên viên

Trường ĐH Nội vụ Hà Nội

 

Đơn vị tư vấn và thu hồ sơ:

Văn phòng tuyển sinh - Trường Cao đẳng nghề Bắc Nam

Địa chỉ: 176 – Đường Quán Trữ - P.Đồng Hòa – Q.Kiến An – Tp.Hải Phòng

Điện thoại: 0225.627.3939; 0225.628.1234. Hotline: 0905.97.97.98.