Số 243 Đường Trường Chinh - Quận Kiến An - TP Hải Phòng

Hotline: 0225.3778133 - 0225.3778134

Thông báo tuyển sinh đào tạo nghề Kỹ thuật chế biến món ăn

16/09/2016 05:15 PM  -   374
Trường cao đẳng nghề Bắc Nam thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ trung cấp nghề cho nghề “Kỹ thuật chế biến món ăn”

Tên nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn

Mã nghề: 40810204 (T.CBi)

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: - Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương; tốt nghiệp trung học cơ sở

(Tốt nghiệp trung học cơ sở phải học thêm phần văn hóa phổ thong theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo )

Số lượng môn học, mô đun đao tạo: 24

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Người học được trang bị các kiến thức chuyên môn về kinh doanh ăn uống; tổ chức, chế biến các món ăn tại các khách sạn, nhà hàng và các cơ sở kinh doanh ăn uống  khác với các hình thức phục vụ ăn uống đa dạng (các bữa ăn thường, các bữa tiệc và ăn tự chọn...) đáp ứng các yêu cầu về chất lượng (đảm bảo giá trị dinh dưỡng, giá trị cảm quan và vệ sinh an toàn thực phẩm...); đồng thời phù hợp với khẩu vị, tập quán ăn uống của du  khách trong nước và quốc tế

+ Người học được cung cấp những kiến thức cần thiết cho nghiệp vụ kỹ thuật chế biến món ăn như: Quản trị tác nghiệp ,thương phẩm và an toàn thực phẩm, sinh lý dinh dưỡng.

+ Người học được cung cấp các kiến thức bổ trợ về nghiệp vụ chế biến món ăn như : Văn hóa ẩm thực , xây dựng thực đơn , hạch tóan định mức, nghiệp vụ chế biến bánh và món ăn tráng miệng , kỹ thuật trang trí căm hoa .

+ Cung cấp cho người học những kiến thức khác có lien quán đến nghề Kỹ thuật chế biến món ăn

+ Người học còn được cung cấp: Các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, quốc phòng giáo dục thể chất; các kiến thức về tin học, ngoại ngữ

 -  Kỹ năng:         

+ Hình thành cho người học các kỹ năng nghề nghiệp cơ bản trong việc chế biến món ăn tại các khách sạn, nhà hàng và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác.

+ Hình thành cho người học khả năng làm việc độc lập , tham gia làm việc theo nhóm và biết ứng dụng , kỹ thuật công nghệ , ngoại ngữ vào công việc ở mức độ cơ bản+ Rèn luyện cho người học sức khỏe, đạo đức và ý thức kỷ luật cao .

+ Người học có khả năng tìm việc làm , tự tạo việc làm hoặc tiếp tụchọc lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp

2. Chính trị đạo đức , thể chất và quốc phòng

- Chính trị đạo đức :

+ Hiểu biết cơ bản về đường lối cách mạng và kinh tế của Đảng , về hiến pháp và pháp luật Nhà nước . Yêu nước , trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN , thực hiện đầy đủ trách nhiệm , nghĩa vụ của người công dân , sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật

+ Yêu nghề, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm . Có kỹ năng lao động nghè nghiệp , sống lành mạnh, phù hợp với phong tục tập quán , truyền thống văn hóa dân tộc và địa phương trong từng giai đoạn lịch sử .

+ Có ý thức học tapạ và rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công việc .

-      Thể chất, quốc phòng:        

+ Trang bị cho người học các kiến thức, kỹ năng cơ bản về thể dục thể thao , biết cách áp dụng vào việc tăng cường và bảo vệ sức khoẻ .

+ Giáo dục cho người học lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, nhũng hiểu biết cần thiết về quốc phòng toàn dân và lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng ý thức bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN .

+ Trang bị cho người học một số kiến thức và kỹ năng quân sự cần thiết làm cơ sở để sinh viên thực hiện nhiệm vụ quân sự trong Nhà trường, vận dụng nghề nghiệp chuyên môn phục vụ cho Quốc phòng và sẵn sang tham gia lực lượng vũ trang bảo vệ tổ quốc .

3.  Cơ hội việc làm

- Sau khi tốt nghiệp người học có được các kiến thức và kỹ nâng cần thiết để có thể đảm đương được các vị trí từ nhân viên sơ chế, nhân viên chế biến trực tiếp, thợ nấu chính … hoặc các vị trí khác trong nhà bếp tùy theo khả năng và yêu cầu của công việc cụ thể .

 

II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC :

1 Thời gian của khoá học và thời gian thực học:

-     Thời gian đào tạo (năm): 2 năm

-     Thời gian học tập (tuần): 90 tuần

-     Thời gian thực học (giờ): 2550h

Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi tốt nghiệp (giờ ) : 280h; Trong đó ôn và thi tốt nghiệp (giờ): 60h

2. Phân bổ thời gian thực học :

-     Thời gian học các môn học chung : 210h

-     Thời gian học các môn học , mô đun đào tạo nghề : 2340h , trong đó :

Thời gian học lý thuyết : 660h ;

Thời gian học thực hành : 1680h ;

 

III. DANH MỤC CÁC MÔN HỌC , MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN

 

 

STT

MÃ MH, MĐ

 

TÊN MÔN HỌC , MÔ ĐUN

 

Thời gian của môn học, mô đun

Tổng số

Trong đó

Giờ LT

Giờ TH

I

 

 Các môn học chung

210

142

68

1

MC01C

Chính trị

30

24

6

2

MC02C

Pháp luật

15

11

4

3

MC03C

Giáo dục thể chất

30

6

24

4

MC04C

Giáo dục quốc phòng – an ninh

45

30

15

5

MC05C

Tin học

30

15

15

6

MC06C

Ngoại ngữ

60

56

4

II

 

Các môn học , mô đun đào tạo nghề

2340

660

1680

II.1

 

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

105

90

15

7

DV07CT

Tổng quan du lịch và khách sạn

30

30

 

8

DV07CT

Tâm lý khách du lịch

30

30

 

9

DV07CT

Giao tiếp trong kinh doanh

45

30

15

II.2

 

Các môn học , mô đun chuyên môn nghề

2235

570

1665

10

CBi15C

Ngoại ngữ chuyên ngành

210

60

150

11

CBi16C

Quản trị tác nghiệp

45

45

 

12

CBi17C

Nghiệp vụ nhà hang

90

45

45

13

CBi18C

Chế biến món ăn

570

90

480

14

DV19CT

Nghiệp vụ thanh toán

30

30

 

15

DV20CT

Văn hóa ẩm thực

45

45

 

16

DV21CT

Hạch toán định mức

45

30

15

17

DV22CT

Thương phẩm và an toàn thực phẩm

45

45

 

18

DV23CT

Sinh lý dinh dưỡng

45

45

 

19

CBi24CT

Xây dựng thực đơn

45

15

30

20

DV25CT

Môi trường và an ninh an tòan trong du lịch

30

30

 

21

CBi28CT

Kỹ thuật trang trí, cắm hoa

45

30

15

22

CBi29C

Chế biến bánh và món ăn tráng miệng

165

30

135

23

CBi31C

Thực hành nghề chế biến món ăn tại cơ sở

780

 

780

24

CBi32CT

Tổ chức sản xuất

45

30

15

 

 

Tổng cộng

2550

802

1748

 

IV HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ

1. Hướng dẫn sử dụng chương trình chi tiết của các môn học đào tạo nghề trong chương trình dạy nghề của Trường

Chương trình chi tiết của môn học đã được xây dựng cụ thể, chi tiết đến từng chương mục. Phòng đào tạo căn cứ vào chương trình này để xây dựng kế hoạch giảng dạy . Các khoa , bộ môn căn cứ chương trình này để viết bài giảng , giáo trình

2.  Hướng dẫn kiểm tra trong quá trình học tập và hướng dẫn thi tốt nghiệp

Tất cả các môn học trong quá trình học đều đựoc kiểm tra định kì theo quy định : số lần kiểm tra định kì là hệ số môn học , thời gian kiểm tra định kì là 45 phút ( môn lý thuyết ) không quá 3 giờ ( môn thực hành )

2.1. Kiểm tra kết thúc môn học

Tất cả các môn học đào tạo nghề khi kết thúc môn học đều được kiểm tra đánh giá kết quả ( không có hình thức thi ) theo mục tiêu của môn học .

-     Hình thức kiểm tra hết môn : Viết bài tập thực hành

-     Thời gian kiểm tra ( được ghi cụ thể trong chương trình môn học ) theo quy định

+ Lý thuyết : môn dưới 45h : 60 phút ; môn từ 45h đến dưới 75h : 90 phút           

                      Môn từ 75h trở lên : 120 phút

+ Thực hành : không quá 4 giờ

Kiểm tra kết thúc môn học được thực hiện 2 lần, sau kiểm tra 2 lần mà người học vẫn đạt dưới 5,0 điểm thì phải học lại môn đó với khóa học sau .

2.2.Thi tốt nghiệp

TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị

Thi viết

120 phút

2

Lý thuyết nghề : Quản trị tác nghiệp

Thi viết

90 phút

3

Thực hành chế biến món ăn

Thi thực hành

Từ 2 – 3 giờ

 

3. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa (đuợc bố trí ngoài thời gian đào tạo ) nhằm đạt đựoc mục tiêu giáo dục tòan diện :

 

Nội dung

Thời gian

1. Thể dục , thể thao

5 -6 giờ , 17-18 giờ hang ngày

2. Văn hóa , văn nghệ

- Qua các phương tiện thong tin đại chúng

- Sinh hoạt tập thể

- Ngoài giờ học hang ngày

- 19 -21 giờ vào một ngày trong tuần

3. Hoạt động thư viện

Ngòai giờ học , sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu

Vào tất cả các ngày làm việc trong tuần

4. Vui chơi , giải trí và các hoạt động đòan thể

Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu , sinh hoạt vào các tối thứ 7, chủ nhâtk

5. Tham quan thực tế

Mỗi học kỳ 1 lần

 

4. Hướng dẫn phân bổ thời gian và nội dung môn học thực hành nghề cơ sở

- Thực hành nghề chế biến món ăn tại cơ sở nhằm mục tiêu hoàn thiên kiến thức , áp dụng các hiểu biết và kĩ năng đã đuợc học vào môi trường nghề nghiệp mục tiêu

- Nội dung thực hành nghề chế biến món ăn tại cơ sở bao gồm những nội dung đã được học , đặc biệt là các kiến thức kĩ năng nghề nghiệp đã được áp dụng vào công việc thực tế

- Có 3 các tổ chức thực hành sau :

+ Thực hành tại cơ sở chế biến món ăn , nhà hang , khách sạn ,… có công việc phù hợp với nghề nghiệp . Trong trường hợp này cần có giáo viên hoặc người hướng dẫn ( có thể là người có kinh nghiệm trình độ đang làm việc tại các cơ sở ) hướng dẫn người học

+ Thực hành tai Xưởng của Trường ( có giáo viên hướng dẫn ) hoặc các cơ sở Nhà trường lien kết , thỏa thuận ;

+ Kết hợp 2 cách trên

-     Việc lựa chọn cách thực hành cũng như phân bổ thời gian thực hành tùy điều kiện có thể chia thành các đợt thực hành với thời gian hợp lý, đảm bảo về thời gian cũng như các mục tiêu , nội dung của môn học .